PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ SPORTOWE MIEJSCE W JELENIEJ GÓRZE

Prośba o wsparcie - darowizna i 1,5% podatku

Prośba o wsparcie - darowizna i 1,5% podatku


Mikołaj, brat Szymka SUPERNARCIARZA, urodził się bez jednej rączki. Aby ułatwić mu funkcjonowanie w dziecięcym, młodzieńczym i później w dorosłym życiu potrzebne jest leczenie protetyczne i długotrwała systematyczna rehabilitacja.

Dlatego zwracam się do Was z prośbą o przekazanie 1,5% Waszego podatku lub darowiznę na ten cel aby wspomóc rodziców Mikołaja i Szymka.

Pomóc można przekazując choćby najdrobniejsze kwoty na konto:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia - RENIFER

Aby przekazać 1,5% podatku na dany rok, w zeznaniu podatkowym PIT należy koniecznie wpisać:
- w rubryce dotyczącej organizacji pożytku publicznego: KRS - 0000050135
- w rubryce "cel szczegółowy" tylko hasło: RENIFER