Szkolenie systematyczne dla osób "20+"

Miejsce zajęć:

  • Stacja narciarska WINTERPOL - Biały Jar
  • Kompleks Narciarski Śnieżka w Karpaczu (KOPA)

Termin:

  • Dni tożsame z terminami szkolenia systematycznego (kalendarz)
  • Godziny zajęć w ciągu dnia: 9.45 – 11.15 oraz 11.30– 13.00
  • Rozpoczęcie każdego modułu odbywać się będzie przy dolnej stacji wyciągu Euro

Uczestnicy:

  • Rodzice bądź opiekunowie dzieci uczestniczących w szkoleniu systematycznym SUPERNARTY.pl chcący doskonalić swoje umiejętności narciarskie pod okiem instruktora PZN.

Koszt:

  • Szkolenia w jednej części zajęć (1,5 godziny) – 40zł
  • Szkolenie w obu częściach zajęć (3 godziny) – 60zł

Dojazd:

  • We własnym zakresie

Zapisy

  • Zapisy prowadzone są na stoku przez instruktora prowadzącego zajęcia.